KÜLDJÖN EGY KÉPET

Ezt a sorozatot a CSANÁDI HIRDETŐ 2006. januári számában indítottam el. Az első két lapszámban - terjedelmi okok miatt - a képek csak kis méretben jelenhettek meg. Ezért készítettem ezt a honlapot, hogy így nagyobb méretben is szemügyre vehessék őket az érdeklődők.
Az oldalt folyamatosan fejleszteni fogom. A képekkel kapcsolatos kérdéseket és véleményeket az ersekcsanad@fw.hu e-mail címre várom.

Kozma Róbert


2006. január
Két régi érsekcsanádi képeslap
kepesl-latkep.jpg kepesl-ksghaza.jpg
Kattintson a képekre!

Mindkét képeslap 1930 körül készült, a kiadójuk valószínűleg Karinger Károly.
A bal oldali felirata: "Érsekcsanád látképe". A katolikus templom tornyából fényképezték le a Rákóczi (ma Dózsa) utcát, déli irányban.

A másik képeslap felirata: "Rákóczi út róm. kath templommal. Érsekcsanád." Ezen a képeslapon még eredeti állapotában látható a községháza, amelyet 1891-ben építettek. A folyosón lévő emléktábla felirata szerint: "Eötvös Géza főszolgabírósága alatt, Nagy Virgil terve szerint építette Szórádi József vállakozó. Decsy Gyula jegyző, Kiss Ferenc bíró, Csekő Mihály törvénybíró, Dancsa Béni esküdt, Fajszi Gábor pénztárnok, és Sipos Sándor közgyám, mint elöljárók idejében. 1891"

Érsekcsanádon az utcákat az 1910-es években nevezték el. A falu "Nagyutcája" ekkor a Rákóczi Ferenc utca nevet kapta. 1935 - 1945 között Horthy Miklós út, majd később Dózsa György út lett a neve.

A képeket Szabó Ilona és Dancsa Jánosné küldte be.

2006. február
Érsekcsanádi tűzoltók
tuzoltok1930k.jpg tuzoltok1955k.jpg
Kattintson a képekre!

A bal oldali kép 1925-1930 körül készült. Középen ül (sötét zubbonyban) Bíber János tanító, aki abban az időben az Érsekcsanádi Tűzoltó Egyesület vezetője volt.

A jobb oldali egy 1955 körüli csoportkép az akkori tűzoltó csapatról. A képen szereplők (felső sor): Turcsányi György, B. Szabó Dezső, Gyalus Vince, Tóth Illés, Kecskeméti Ferenc, ifj. Kecskeméti Ferenc, Berényi János, Sziráczki János, Csekő Illés. Alsó sor: T. Szabó István, egy bajai tűzoltó, Szélpál István, Gulyás Illés, egy bajai tűzoltó, Károly József az Érsekcsanádi Tűzoltó Egyesület vezetője, egy bajai tűzoltó, Schőn Antal tanár, az Érsekcsanádi Általános Iskola akkori igazgatóhelyettese, Pál Ferenc. Az Érsekcsanádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület alakulásáról sajnos semmilyen adat nem maradt fenn. Annyit tudunk, hogy 1909-ben már létezett. Az 1950-es években egy ünnepségen emlékeztek meg az egyesület 50 éves fennállásáról. Lehet, hogy éppen akkor készült az alsó kép.

A képeket Hanák József és Turcsányi Györgyné küldte be.

2006. március
Csanádi iskolás lányok
isklanyok1925k.jpg isklanyok1930k.jpg
Kattintson a képekre!

A bal oldali kép valószínűleg 1925-ben készült, és az Érsekcsanádi Református Elemi Iskola 5-6. osztályos leány tanulói láthatóak rajta. Néhányukat sikerült felismerni:
A felső sorban: 1. Erdei Julianna, 2. Bárdos Lídia, 4. Kenyeres Julianna, 5. Kurucz Mária
Az alsó sorban: 2. Szabó Lídia, 4. Bálint Julianna, 5. B. Felső Rebeka, 6. Taba Ilona, 8. Csuka Zsigmond rektor, 9. Marinkó Julianna, 13. Ferenczi Lídia, 15. Szabó Julianna, 16. Dancsa Jusztina

A másik kép 1933 körül készült, és az Érsekcsanádi Református Elemi Iskola alsó tagozatos leány tanulói láthatóak rajta.
1. sor: B. Felső Éva, Csekő Julianna, Bor Mária, Kiss Julianna, Bálint Erzsébet, Márton Mária, Kenyeres Rozália, Mészáros Zsófia, Albert Mária, Szabó Erzsébet.
2. sor: Vidákovics Mária, Taba Ilona, Felső Julianna, Dancsa Erzsébet, Cs. Felső Lídia, Kiss Lídia.
3. sor: Felső Sára, Fülöp Ilona, Csapai Julianna, Pilisi Lídia, Fajszi Erzsébet, Bíber János tanító, Dancsa Lídia, Sámán Sára, Szabó Julianna, Kiss Julianna, Marinkó Zsófia.
4. sor: Kasza Erzsébet, Bócsa Rózsa, Zsikó Zsófia, Taba Lídia, ... , Taba Sára, Kenyeres Matild, Bócsa Erzsébet, ... , Kenyeres Julianna.

A képeket Kiss Kálmán és Csekő Illésné küldte be. A névsorok összeállításában id. Horváth Mihályné és Késmárky Mátyásné segített. Köszönjük!

2006. április
Érsekcsanádi részletek
kepeslap1942.jpg kepeslap1958.jpg
Kattintson a képekre!

A bal oldali képeslap 1942-ben készült, és Kovács Mihály (a "Trafikos Mihály bácsi") adta ki. A bal felső sarokban a katolikus templom, az új iskola és a plébánia látható. Mellette a községháza és Mihály bácsi trafikja. A bal alsó sarokban lévő látkép a Horthy Miklós (ma Dózsa) utat ábrázolja a katolikus templom tornyából fényképezve déli irányban. A mellette lévő képen pedig a református templom látható.

A jobb oldali képeslapot 1958-ban adta ki a Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalat. A címe: "Érsekcsanádi részletek". A bal felső képen a községháza, mellette a református templom és a parókia látható. A bal alsó képen a Dózsa Gy. út 64. sz. házat ábrázolja, amely 1906-ban épült. A kép érdekessége, hogy a ház előtt lévő talapzaton állt az a Szabadság-szobor, amit 1956-ban a forradalom napjaiban - traktor és drótkötél segítségével - ledöntöttek. A jobb alsó kép az érsekcsanádi hajóállomást ábrázolja. Itt 1927. áprilisában álltak meg először a Budapest-Baja-Mohács járat hajói. Az állomást gazdasági okok miatt 1968-ban szüntették meg.

A felső képet Kozma Istvánné küldte be.2006. május
Eljegyzés, esküvő, házasság
1898hpar.jpg 1900ism.jpg
1901maj.jpg 1918maj.jpg

Kattintson a képekre!

Az eljegyzés és az esküvő nagyon fontos pillanat az ember életében. Ezeket az eseményeket már a múlt század elején is igyekeztek megörökíteni.
A bal felső kép 1898. szeptember 18-án készült, és egy házaspárt ábrázol (valószínűleg Bogár János és Gyenizs Lídia, akik 1895-ben házasodtak össze.) A mellette lévő kép Fajszi Béni és Erdélyi Julianna esküvőjén készült, akik 1908-ban házasodtak össze.

A bal alsó képen egy jegyespár látható: Kasza Dancsa Zsófia és Csősz Ferenc. A kép 1901. májusában készült. A mellette lévő pedig Hencsey Julianna és Varga László esküvői képe, akik 1918. május 4-én kötöttek házasságot.

A képeket Kiss Kálmán, Farkas Mihályné, Csekő Illésné és Varga Lászlóné küldte be. Köszönjük!


2006. június
Érsekcsanádi focisták
foci1938k.jpg foci1948.jpg
Kattintson a képekre!

Érsekcsanádon a labdarúgó csapat az 1930-as évek elején alakult, valószínűleg a levente-mozgalom keretén belül. A pálya mindig ott volt, ahol ma. Kezdetben még a csanádi leventék gyakorló területe volt, majd átalakították labdarúgó pályává.
A bal oldali kép 1938 körül készült és az akkori csanádi csapatot és vezetőségi tagokat ábrázolja. Néhányukat sikerült felismerni:
A felső sor: ... , Farkas Ferenc, Csősz Lajos, Zórity István, Szabó József, Huber Péter, ... , Bárdos Illés, Kozma István.
Középső sor: Samu József, ... , Husti Sándor.
Alsó sor: Bencses István, Vári József, Husti János.

A jobb oldali kép 1948. március 29-én készült. A képen szereplő focisták és vezetőségi tagok:
Felső sor: Farkas Zoltán, Dancsa Bálint, Irázy Károly (hátul), Sámán István, Kenyeres Lajos, Huber Péter (hátul), Husti János, Honvágyó Pál csendőr.
Középső sor: Felső Mózes, Nagy Kenyeres Lajos, Laki Mihály.
Alsó sor: Pataki Lajos, Huber János, Dancsa János.

A képeket Bencses Istvánné és Dancsa Jánosné bocsájtotta rendelkezésre. A névsorok összeállításában Csősz Lajosné és Kenyeres Lajos segített. Köszönjük!


2006. július
Az Erdős-féle ház
erdos-haz1.jpg erdos-haz2.jpg
Kattintson a képekre!

A Petőfi u. 1. szám alatti lakóházat az idősebb csanádiak úgy hívják, hogy az "Erdős-féle ház".
Erdős István (eredeti nevén Obertlich) 1878 dec. 24-én született Baján. Ott tanulta ki a kőműves szakmát. 1902-ben költözött Érsekcsanádra, és akkor építette fel a házát. Az első világháborúban 44 hónapot szolgált, majd 1918-ban megnősült. Ezt követően egy ideig az Atlantica hajógyárban dolgozott, mint főpallér, majd visszajött Érsekcsanádra. A faluban ő volt az egyetlen képesített építőmester. Sok szép ház őrzi a keze munkáját. Többek között ő tervezte a plébánia melletti KALOT-ház átalakítását, amely 1940-ben készült el. Az épület felavatását már nem érte meg: 1940 május 28-án halt meg Érsekcsanádon.

A felső kép egy képeslap, amely az 1930-as évek első felében készült. A bolt bejárata felett a "Hangya Szövetkezet. Alapítva 1920." felirat olvasható. Ebben az üzletben sokféle terméket meg tudtak vásárolni a csanádiak. A szövetkezeti tagok - az éves tagdíj befizetése mellett - néhány százalék kedvezménnyel tudtak vásárolni. Ebben az időben az üzlet előtt álltak meg a buszok. Ezt jelzi a "MAVART megállóhely" tábla. Minden utcasarkon pedig kandeláber állt.
Az alsó kép később, az 1930-as évek végén készülhetett. Az üzlet lépcsőjén áll Erdős István és a neje, Pálfy Erzsébet. A bejárat felett ekkor már az "Erdős István vegyeskereskedése" felirat függött.

A felső képet Dancsa Jánosné bocsájtotta rendelkezésre. Köszönjük!


2006. augusztus
Érsekcsanádi bokrétások
ngm-asztal.jpg.jpg ngm-tanc.jpg
Kattintson a képekre!

Az országos Gyöngyösbokréta mozgalom keretén belül Érsekcsanádon 1934-ben alakult meg a helyi néptánccsoport, Csuka Zsigmond rektor vezetésével. Abban az évben - és 1943-ig minden alkalommal - már a csanádiak is felléptek Budapesten, a Városi Színházban megrendezett Szent István Hét programján. Ebben az időben ismerte meg az ország községünk nevét a csanádi bokrétások által bemutatott dalok, táncok és a gyönyörű népviselet által. Az ország nagy részét bejárták, felléptek (többek között): Budapesten, Baján, Kecskeméten, Szegeden, Kiskunhalason, Kiskunfélegyházán, Kunszentmiklóson, Doroszlón, Kassán, és mindenhol nagy sikert arattak. 1938 júliusában Németországban, Hamburgban vendégszerepeltek a csanádi táncosok.

Ezeket az eredeti színes felvételeket 1937-ben Érsekcsanádon készítette Balogh Rudolf, a kor neves fényképésze.

A bal oldali kép Sámán Andráséknál készült a "magyar szobában".
A képen szereplő bokrétás lányok és asszonyok: Tóth Zsófia, Dancsa Jusztina, Ferenczi Lídia, Sámán Sára, Sipos Sándorné Felső Lídia, Matkó Ilona, Kiss Áronné Felső Ilona, Bálint Lajosné Ferenczi Julianna.

A jobb oldali kép Csuka rektorék kertjében készült.
A táncosok: Bálint Béni, Dancsa Béniné Bálint Zsófia, Márton Mária, Kiss Lajos, Dancsa Béni, Dancsa Jusztina, Felső Ferenc, Sipos Lajosné Szabó Mária, Tóth Illés, Ferenczi Lídia.

A képek az amerikai The National Geographic Magazine 1938 januári számában jelentek meg. A folyóiratot Horváth László juttatta el számomra, a névsorok összeállításában Csősz Lajosné és Késmárky Mátyásné segített. Köszönjük!


2006. szeptember
Érsekcsanádi iskolások
reformatus_iskola1923.jpg katolikus_iskola1924k.jpg
Kattintson a képekre!

A felső kép az Érsekcsanádi Református Elemi Iskola 4-5-6. osztályos tanulóit ábrázolja, és 1923-ban készült. A gyerekek között középen ül: Losonczy Géza lelkész és Csuka Zsigmond rektor.

Az alsó kép valószínűleg 1924-ben készült a katolikus iskola (ma: Napközi) udvarán. Az Érsekcsanádi Római Katolikus Elemi Iskola hat osztályának tanulói szerepelnek rajta. A névsor, felülről lefelé:
1. sor: B. Felső János, ... , Molnár Péter, Fekete Mihály, T. Szabó István, Szilvási László, Sós László, ... , Bajnok Vince. 2. sor: ... , Mészáros Imre, ... , Keller Katalin, Fábik Anna, Musza Julianna, Tamás Rozália, Balogh Anna, Vida Erzsébet, ... , Mihó Julianna, Fábik Ilona.
3. sor: ... , ... , Oszucskó Erzsébet, Sós Julianna, Kuli József, Leszich István plébános, Pilissy Lajos kántortanító, Szabó Ilona, Bor Julianna, H. Varga Mária, ... .
4. sor: Szilágyi Antal, Molnár Mária, Vida Katalin, Zrínyi Zsófia, Szarka Mária, Gyenizs Erzsébet, Gyenizs Mária, Csordás Julianna, Rabata Julianna, Bencze Julianna, ... .
5. sor: Döme József, Klima József, Ádám Imre, Keller Ferenc, Tokodi István, Csengeri Ferenc, Majoros István, H. Varga József, Szarka Mihály, Benedek János.

A felső kép az iskola irattárából került elő, és Tóth Jánosné tanárnő adta át közlésre.
Az alsó képet Szabó Ilona küldte be és a névsor összeállításában is Ő segített. Köszönjük!


A Csanádi Hirdető 2006. októberi számából helyhiány miatt kimaradt a "Küldjön egy képet" cikk.

2006. október
Szüreti bál
szureti1925k.jpg szureti1932.jpg
Kattintson a képekre!

Érsekcsanádon minden ősszel valamelyik kocsmában megrendezték a szüreti bálat. A bál fontos szereplői voltak a bíró és bíróné, valamint a csőszleányok és legények.
Az első kép 1925 körül készült a Nagykocsma udvarán.
Balról jobbra: Dancsa Sára, Szabó Károly, Dancsa Béni, Dancsa Julianna, Bálint János, Bálint Erzsébet, Fajszi Sándor.

A másik kép 1932-ben készült.
Hátul állnak: Bárdos Illés, Paprika Kálmán, Sós László, Hurton János.
Állnak: Kenyeres Julianna, Bárdos Julianna, Döme József, Kasza Terézia, Horváth Péter, Csizmadia Rozália, Molnár Péter, Molnár Mária, Karajkó Lajos, Kühn Julianna, Szarka Mihály, Paprika Julianna, Hojkó János, Felső Julianna, Csankó Tibor.
Elöl ülnek: Hanák Jánosné Csordás Julianna és Hanák János.

A bal oldali kép a Rückert-hagyatékból került elő, a másikat Felső Jánosné adta át közlésre. A névsorok összeállításában Tóth Kálmánné és Felső Jánosné segített. Köszönjük!


A Csanádi Hirdető 2006. novemberi száma anyagi okok miatt nem jelent meg.

A Csanádi Hirdető 2006. decemberi számából helyhiány miatt kimaradt a "Küldjön egy képet" cikk.

2007. január
Bérmálkozók és iskolások
bermalas1934.jpg rom_kat_isk1943.jpg
Kattintson a képekre!

A bérmálkozás mindig nagy esemény volt a csanádi római katolikus egyházközség életében. Erre az alkalomra csak négyévenként került sor.
Ez a kép az 1934. május 5-i bérmálás alkalmával készült. A fotót Burger Ottó bajai fényképész készítette.
1. sor: Gyomlai tanító anyósa, Kecskés Julianna, ... , Stargl Ilona, Bárdos Anna, Bálint Mária, Palik Mária, Sütő Julianna, Kozma Julianna, Sólyom Mária, Nyilas Anna, Kollár Julianna, Varga Erzsébet.
2. sor: Bárdos Mária, Gyenes Erzsébet, Hubert Julianna, Szabó Erzsébet, Pandúr Mária, Spach Mária, Tamás Julianna, Bereczki Erzsébet.
3. sor: Hanák Imre, Tomó János, Korsós József, Fekete Ferenc, Jámbor Győző, Leszich István plébános, Gyomlai István tanító, ifj. Pilissy Lajos, Csengeri János, Pandúr Sándor.
4. sor: Karaszi Lajos, Pajtás Ferenc, Sztakó János, Molnár József, Bor Sándor, Tomó Lajos, Koch János, Bencses István.
5. sor: Varga László, Korsós László, Netik József, Tomó István, Hanák József, Vári Katalin, Vári Pál, Balázs József, ... , Jámbor Lajos, Jánosi Péter, Zrínyi Ferenc, Huber János.

A másik képen az Érsekcsanádi Római Katolikus Elemi Iskola 3-4-5-6-7. osztályos tanulói szerepelnek. A felvétel valószínűleg 1943 tavaszán készült.
1. sor: Ádám János, Budai Illés, Puruczki János, Szecskő Mihály plébános, Gál István, Ikotity János, Horváth István, Tóth Kálmán tanító, Hanák István, ... , Mészáros Imre, Tokodi István.
2. sor: Nagy Sára, H. Varga Rózsa, Rácz Mária, Szlávik Ilona, Márkus Mária, Puruczki Erzsébet, Vári Katalin, Molnár Mária, Petres Anasztázia, Péter Margit.
3. sor: Fekete György, Turcsányi Mária, Tokodi Ilona, Balogh Mária, Lengyel Ilona, Budai Zsófia, Horváth Mária, Kovács Mária, Gíber Ilona, Bogdán Etelka.
4. sor: Kecskés István, Ádám János, Kis Lajos, Pandúr Ferenc, Sziráczki János, Karaszi István, Tomó Ferenc, Tóth László, Vári Miklós, Karaszi Imre, Zórity István.

A képeket Hanák József és Sziráczki Jánosné adta át közlésre. A névsorok összeállításában Szabó Ilona, Turcsányi Györgyné, Pauk Lászlóné és Varga Lászlóné segített.
Köszönjük a segítséget!